Publicaties

Artikelen

De medewerkers van het Steunpunt publiceren in de binnenlandse en buitenlandse vakbladen. De literatuuropgave van deze artikelen (soms ook met een download-versie) vind u hier.

Beleidsstukken

Het Steunpunt heeft een adviserende en beleidsvormende taak op het gebied van het Nederlands als vreemde taal.

CNaVT Profielen

Naar aanleiding van vragen van docenten heeft het Steunpunt NVT een aantal trajecten samengesteld die een voorbereiding vormen op elk van de zes profielexamens van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT).

Jaarverslagen

Het Steunpunt Nederlands als vreemde taal maakt ieder jaar een jaarverslag over zijn activiteiten.

Lesmateriaal

De medewerkers van het Steunpunt Nederlands als vreemde taal hebben expertise op het gebied van het ontwikkelen van lesmateriaal. Naast het geven van adviezen op dit gebied heeft het Steunpunt samen met anderen een aantal projecten uitgevoerd, die resulteerden in online materialen.

 
 
  by


EnglishDeutschFrancais
Taalunie website
Universiteit van Amsterdam