Steunpunt Nederlands als vreemde taal
Adres:

Universiteit van Amsterdam
Spuistraat 210
1012 VT Amsterdam
tel. +31 20 525 3152
fax +31 20 525 3052
e-mail: info@snvt.org

Het Steunpunt Nederlands als vreemde taal is een wetenschappelijk advies- en informatiecentrum voor het Nederlands als vreemde taal; het maakt deel uit van de Faculteit der Geesteswetenschappen (leerstoelgroep tweedetaalverwerving) van de Universiteit van Amsterdam.

De belangrijkste taken van het Steunpunt NVT zijn: service verlenen, beleidsadviezen geven en voorstellen voor onderzoek, bijscholing en leermiddelenontwikkeling formuleren.

Het initiatief om een Steunpunt voor het Nederlands als vreemde taal op te richten, is afkomstig van de Nederlandse Taalunie. De Taalunie wil de informatie-uitwisseling tussen neerlandici, docenten en andere deskundigen binnen en buiten Nederland en Vlaanderen stimuleren door het creŽren van samenwerkingsverbanden. Het Steunpunt NVT neemt in dit geheel een centrale plaats in.

Door de positie van het Steunpunt NVT aan de Universiteit van Amsterdam bevindt het zich ook binnen Nederland en Vlaanderen op een kruispunt van wegen. Verbindingen naar andere universiteiten zijn gemakkelijk te leggen. De daar verzamelde kennis en vaardigheden kunnen zo beschikbaar worden voor het NVT-veld.

 
 
  by


EnglishDeutschFrancais
Taalunie website
Universiteit van Amsterdam