Vragen en antwoorden (FAQ)
Inhoud
  1. Algemeen
  2. Lesmateriaal
  3. Handboeken
  4. Taalcursussen
  5. Cursussen voor docenten
  6. Portfolio / Referentiekader / Toetsen
Terug naar boven

Algemeen

Wat is het verschil tussen Nederlands als tweede taal en Nederlands als vreemde taal?

Het begrip 'tweede taal' wordt in de literatuur meestal gebruikt in twee betekenissen. De eerste, algemene betekenis is 'elke taal die na de moedertaal wordt geleerd'. Bij de tweede betekenis gaat het om de situatie waarin de nieuw te leren taal wordt geleerd, namelijk in een gemeenschap waar de t2 de omgangstaal is. Daartegenover staat 'vreemde taalverwerving': het leren van een taal die geen voertaal is in de gemeenschap waarin de leerder zich bevindt.

Ik ben binnenkort in Nederland. Kan ik bij het Steunpunt langskomen met vragen?

Het Steunpunt stelt het op prijs om docenten Nederlands als vreemde taal te ontvangen. Het beste kunt u van te voren telefonisch of per e-mail een afspraak maken, zodat een van onze medewerkers tijd voor u vrij heeft. Ingewikkelde vragen of verzoeken kunt u ons ook het beste vooraf per e-mail toesturen: info@snvt.org

Terug naar boven

Lesmateriaal

Wat kan ik gebruikenáals ik door middel van zelfstudie Nederlands wil leren?

Een overzicht van leermiddelen die geschikt zijn voor zelfstudie vindt u in de Bibliografie voor het Nederlands als vreemde taal.

Ik ben op zoek naar lesmateriaal. Hoe weet ik wat er op de markt is?

Lesmateriaal voor het Nederlands als vreemde taal dat de afgelopen tien jaar is gepubliceerd en een korte beschrijving van dat materiaal, vindt u in de Bibliografie voor het Nederlands als vreemde taal.

Hoe kan ik lesmateriaal bestellen?

Een toegang naar elektronische bestelservices vindt u op: www.boekweb.nl

Ik ben op zoek naar het adres van een uitgeverij. Waar kan ik dat vinden?

Adressen van uitgevers vindt u hier.

Terug naar boven

Handboeken

Welke grammatica kan ik het best gebruiken?

Voor het Nederlands zijn er heel wat grammatica's samengesteld, sommige speciaal gericht op anderstaligen, andere puur beschrijvend in de stijl van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS). Een lijst met korte typering van een aantal grammatica's van het Nederlands vindt u hier.

Terug naar boven

Taalcursussen

Ik wil deze zomer een cursus Nederlands volgen. Waar kan dat?

De Taalunie organiseert iedere zomer de zomercursussen in Zeist, Hasselt en Gent. Voor meer informatie: Zomercursussen van de Nederlandse Taalunie

Daarnaast organiseert ook de Amsterdam/Maastricht Summer University intensieve zomercursussen in Amsterdam. Voor meer informatie: www.amsu.edu

Voor een uitgebreid overzicht van instellingen die cursussen aanbieden: Universitaire cursussen Nederlands.

Terug naar boven

Cursussen voor docenten

Ik ben docent Nederlands als Vreemde Taal en heb behoefte aan nascholing. Wat zijn de mogelijkheden?

Informatie over cursussen voor docenten vindt u onder Vorming. Heeft u specifieke vragen? Neem contact op met het Steunpunt: info@snvt.org.

Is het mogelijk om regionale cursussen voor docenten te organiseren?

Het Steunpunt NVT ondersteunt de organisatie van regionale docentencursussen en workshops en kan daar in een aantal gevallen zelf een bijdrage aan leveren. Neem voor overleg contact op met een van onze medewerkers: info@snvt.org

Ik wil een cursus / opleiding Nederlands als Vreemde Taal opzetten. Kan het Steunpunt hierbij adviseren?

Ja, het behoort tot de dienstverlenende taken van het Steunpunt te adviseren bij het opstellen van een curriculum voor cursussen Nederlands als Vreemde Taal.

Daarnaast kan het Steunpunt advies uitbrengen voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Terug naar boven

Portfolio / Refentiekader / Toetsen

Wat is het Europees Referentiekader?

Het Europees Referentiekader is een instrument waarmee het mogelijk is behaalde niveaus van taalvaardigheid te beschrijven van alle talen binnen de landen van de Raad van Europa. De complete Engelse tekst A Common European Framework of Reference en de Nederlandse vertaling van Hoofdstuk 8 (over niveaus en schalen van taalvaardigheid) zijn te bestellen bij:

Instituut voor Leerplanontwikkeling
Postbus 2041
7500 CA Enschede
Tel.: +31 (0)53 4840294

Meer informatie vindt u op de website van de Raad van Europa.

Wat is het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT)?

Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal is bedoeld voor studenten die in het buitenland Nederlands studeren. In vrijwel alle landen waar Nederlands wordt onderwezen, kunnen de studenten eenmaal per jaar de examens voor dit certificaat afleggen. Vanaf 2003 worden profielexamens afgenomen (toeristische en informatieve taalvaardigheid, taalvaardigheid praktische beroepen, maatschappelijke taalvaardigheid, professionele taalvaardigheid, taalvaardigheid hoger onderwijs en academische taalvaardigheid). Voor elk profiel worden de vier vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren en spreken) getoetst.

Meer informatie kunt u vinden op: www.cnavt.org.

Hoe kan ik mijn studenten laten deelnemen aan het examen Certificaat Nederlands als vreemde Taal?

De co÷rdinatie en organisatorische ondersteuning van de examens Certificaat Nederlands als Vreemde Taal zijn opgedragen aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit van Amsterdam.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Certificaat Nederlands als vreemde taal:
WWW: http://www.cnavt.org
e-mail: cnavt@arts.kuleuven.be

Wat is het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal?

Het NT2-examen is een staatsexamen dat iedere week op zes locaties in Nederland wordt afgenomen op twee verschillende niveaus. Examenprogramma I is bedoeld voor mensen die een lagere functie op de arbeidsmarkt willen vervullen en die daarvoor een beroepsopleiding willen gaan volgen. Examenprogramma II is bedoeld voor mensen die een midden- of hogere kaderfunctie willen gaan vervullen of daarvoor een opleiding willen volgen.

Voor meer informatie: www.ib-groep.nl/studiepunt of http://www.expertisecentrumnt2.nl/staat/

Hoe kan ik mijn studenten laten deelnemen aan het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal?

Personen die willen deelnemen aan het Staatsexamen NT2 moeten zich zes weken voor het examen hebben aangemeld.

Voor aanmeldingsformulieren en alle informatie:

Informatie Beheer Groep
NT2 administratie
Postbus 30158
9700 LK Groningen
Tel.: +31 (0)50 599 88 41 of 599 88 42
Fax: +31 (0)50 599 88 99

internetadres: www.ib-groep.nl

Waar vind ik informatie over het Inburgeringsexamen in het buitenland?

Als u in het buitenland woont en het Inburgeringsexamen moet doen voordat u naar Nederland komt, kunt u op de volgende websites informatie vinden: http://taalunieversum.org/onderwijs/alfabetisering/leeswijzer/#inburg_examen of http://inburgeren.nl/inburgeraar/default.asp

Wat zijn DIALANG toetsen?

Het DIALANG -project is een samenwerkingsproject tussen verschillende Europese Universiteiten, dat gefinancierd wordt door de Europese Commissie, en ontwikkeld wordt met het doel een toets voor veertien Europese talen te ontwikkelen, die aansluit bij de niveaus van het Europees Referentiekader.

DIALANG toetsen worden op de PC afgenomen in een van de veertien talen met een van deze talen als steuntaal. Dat wil zeggen dat de toets voor bijvoorbeeld het Nederlands in het Duits of Engels ondersteund kan worden. De toets bestaat uit de volgende deeltoetsen: lezen, schrijven, luisteren, grammatica en vocabulaire.

Voordat de toets begint, wordt er met een voortest bepaald wat ongeveer het niveau van de kandidaat is. Op het niveau dat hiermee wordt vastgesteld, wordt de toets afgenomen. Per toetsonderdeel wordt er dan op het laatst aangegeven wat het niveau is dat de kandidaat heeft en welke fouten er gemaakt zijn. De Niveaus waarop getoetst wordt hangen samen met de taalniveaus die in het Europese Referentiekader zijn aangegeven, deze lopen uiteen van absolute beginners tot ver gevorderden (A 1 t/m C 2).

DIALANG toetsen zijn diagnostische toetsen. Op dit moment is er voor vier talen een BŔta versie uit te proberen (Nederlands, Engels, Spaans en Fins.) Men verwacht dat eind april 2003 de definitieve versie van het programma beschikbaar zal zijn.

Voor meer informatie: http://www.dialang.org/

Wat is het Europees Talencertificaat Nederlands?

Europese Talencertificaten omvatten een ge´ntegreerd leerplan en een testformaat. Bij de ontwikkeling ervan is rekening gehouden met het Common European Framework of Reference (Het Europees Referentiekader).

Voor meer informatie zie WBT-website. Voor het Nederlands is een beschrijving van de leerdoelen beschikbaar: zie Bibliografie.

Wat is het niveau van het Europees Talencertificaat Nederlands?

Met het Europees Talencertificaat kunnen cursisten bewijzen dat zij de kennis en de vaardigheden hebben om aan algemene communicatieve situaties deel te nemen, zowel in het dagelijks leven als op de werkvloer. Dit niveau van taalbeheersing komt overeen met het "Threshold"-Level van het Common European Framework of Reference (Het Europees Referentiekader).

Hoe kan ik mijn studenten laten deelnemen aan het Europees Talencertificaat Nederlands?

WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH
Wńchtersbacher Str. 83
D-60386 Frankfurt
Germany
Fax: +49 69 956246 62
Tel.: +49 69 956246 0
E-mail: info@WBTests.de

 
 
  by


EnglishDeutschFrancais
Taalunie website
Universiteit van Amsterdam